Προσφυγή στο ΣτΕ κατά της κινητικότητας

(Δεν κατανοούμε ακριβώς την ενέργεια της μόνιμου υπάλληλου του ΥΕΘΑ/ΓΕΣ η οποία διορίστηκε το 1996 κατόπιν γραπτού διαγωνισμού του ΑΣΕΠ και εργάζεται στο Άμυνας .Εκτός αν επιθυμεί η κινητικότητα (μεταφορά, μετάταξη και διαθεσιμότητα) να μην αγγίξει αυτούς που προσλήφθηκαν με ΑΣΕΠ !!! και ας πάρει η μπάλα τους υπόλοιπους!!!)

Η ΠΡΩΤΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
Η πρώτη αυτή προσφυγή κατατέθηκε από μόνιμη υπάλληλο του ΥΕΘΑ/ΓΕΣ η οποία διορίστηκε το 1996 κατόπιν γραπτού διαγωνισμού του ΑΣΕΠ.

Με το Μνημόνιο ΙΙΙ προβλέφθηκε χωρίς εξαιρέσεις και κριτήρια, η κινητικότητα (μεταφορά, μετάταξη και διαθεσιμότητα) των δημοσίων κ.λπ. υπαλλήλων, ενώ με την απόφαση του κ. Μανιτάκη θεσπίστηκαν τα κριτήρια επιλογής της κινητικότητας των υπαλλήλων.
Η υπάλληλος υποστηρίζει ότι η διαδικασία της κινητικότητας είναι αντισυνταγματική (αντίθετη στο άρθρο 4 του Συντάγματος περί ισότητας), καθώς τα κριτήρια επιλογής δεν είναι σε συνάρτηση με τον τρόπο πρόσληψης των δημοσίων κ.λπ. υπαλλήλων.
Δηλαδή δεν γίνεται καμία διάκριση, ούτε υπάρχουν κάποια κριτήρια αξιολόγησης, μεταξύ αυτών που προσλήφθηκαν κατόπιν διαγωνισμού μέσω ΑΣΕΠ και αυτών που ασχολούνται ως συμβασιούχοι.
Παράλληλα, σύμφωνα με την προσφυγή, παραβιάζεται και το άρθρο 103 του Συντάγματος που αφορά τους δημόσιους υπαλλήλους.
Εξάλλου, όπως υπογραμμίζεται στην αίτηση ακύρωσης, το Μνημόνιο ΙΙΙ για τον κλάδο «Διοικητικού-Οικονομικού» των δημοσίων υπαλλήλων εισάγει ρητή εξαίρεση για όσους προσλήφθηκαν με διαγωνιστική διαδικασία μέσω ΑΣΕΠ.

Σύμφωνα με δικαστές η αίτηση αυτή πιθανά θα συζητηθεί ενώπιον της Ολομέλειας του ΣτΕ.

ΈΘΝΟΣ.gr

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΕΘΑ/ΓΕΣ Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Η φωτογραφία μου
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, MAKEDONIA, Greece
ο "Σύλλογος Μονίμων Δημοσίων Υπαλλήλων ΥΕΘΑ Μακεδονίας", είναι καταστατικά ενταγμένος στην Πανελλήνια Ομοσπονδια Εργαζομένων στην Αμυνα (ΠΟΕ-ΥΕΘΑ) και μέλος στο Νομαρχιακό τμήμα της ΑΔΕΔΥ στην πόλη μας (ΕΔΟθ/ΝΤ ΑΔΕΔΥ) Επικοινωνία,νέα,ειδήσεις στο: dimosofia@gmail.com

Αρχειοθήκη ιστολογίου