Αντέχουμε...την ανοχή μας!!!!


Ο Έλληνας πολίτης επιβαρύνεται με τις μεγαλύτερες αυξήσεις στην αμόλυβδη βενζίνη σε όλη την Ευρώπη; στην Ελλάδα αύξηση 20%, στη Μεγάλη Βρετανία 5,2%, στην Πορτογαλία αύξηση 11%, στη Γαλλία 13%, στη Γερμανία 14,5% και στην Ισπανία 14,7%
ΔΕΗ: Αύξηση την τελευταία τετραετία στα τιμολόγια 25% και στα πάγια από 60,5% έως 126%
ΟΤΕ: Αύξηση 50% στο πάγιο την τελευταία 4ετία (από 15 ευρώ σε 30 ευρώ το δίμηνο)
ΕΛΤΑ: Αύξηση 48% στο βασικό τέλος την τελευταία 4ετία
ΕΥΔΑΠ: Αύξηση 80% στα πάγια την τελευταία 4ετία
ΜΜΜ: Αύξηση 77% την τελευταία 4ετία (από 0,45 σε 0,80 ευρώ) και από 1/1/09, 120%
ΔΙΟΔΙΑ: Αύξηση έως και 120% στη διαδρομή Αθήνα-Θεσ/νίκη
ΤΑΞΙ: Αύξηση 75% την τελευταία 4ετία (από 1,6 σε 2,8 ευρώ η ελάχιστη διαδρομή)

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ...

Για τη μήνυση που κατάθεσε το Σωματείο μας κατά του Δκτη της ΣΣΑΣ για παράβαση καθήκοντος και ορίστηκε Δικάσιμος στις 20/10/2008 εκδόθηκε το υπ’ αριθμ.13/2008 Βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου του Ναυτοδικείου Θεσσαλονίκης το οποίο:
"αποφάνθηκε να μη γίνει κατηγορία επειδή δεν προέκυψαν σοβαρές ενδείξεις ενοχής εις βάρος του...Ο ισχυρισμός του ότι ουδέποτε έδωσε εντολή να αφαιρεθεί το επίδικο Ενημερωτικό Σημείωμα από τον πίνακα ανακοινώσεων πιθανολογώντας στην εξαφάνισή του μπορεί να συνέβαλε η πολυκαιρία από την ανάρτησή του, κρίνεται κατά τη γνώμη μας βάσιμος."

Όποιος αγνοεί την πραγματικότητα θα βρει μπροστά του την τραγωδία.

Τώρα που ωριμάσαμε και καταλάβαμε τι πρακτικά σήμαινε ο μύθος του υπεράριθμου Δημόσιου Τομέα, τώρα με θλίψη και οργή παρακολουθούμε τη διάλυση και την παράδοση του στον ιδιωτικό.
Λίγο απέχει από εγκληματική ενέργεια η ανοχή της υπάρχουσας κατάσταση με τη δραματική μείωση του προσωπικού που ως αποτέλεσμα θα έχει την κατάρρευση του συστήματος.
Μας λείπει, ή η κοινή λογική, ή η τόλμη να απεμπλακούν οι αρμόδιοι από μια στείρα αντιοικονομική και καταστροφική λογική της άγνοιας του προβλήματος.
Ποιος βαπτίζει κοινή λογική το ότι, Αποθήκη Καυσίμων από 15 άτομα προβλεπόμενο Πολιτικό Προσωπικό να έχει 3 και ο ηλεκτρολόγος της να εργάζεται και σε άλλες μονάδες του Σχηματισμού, θαρρείς και οι τεχνικοί λειτουργούν κατασταλτικά και όχι προληπτικά.
Ποιος βαπτίζει κοινή λογική το ότι ,η έλλειψη 40 ατόμων (σίτιση καθαριότητα), σε Μονάδα της Θεσσαλονίκης δικαιολογεί 700.000 € ετησίως, σε ιδιωτικά Συνεργεία.
Ποιος βαπτίζει κοινή λογική το ότι, να μη γνωρίζει κανείς πόσοι , ποιοι και με τι ειδικότητες θα συνταξιοδοτηθούν τα επόμενα χρόνια.
Ποιος βαπτίζει κοινή λογική το ότι, η ασφάλεια του προσωπικού, η συντήρηση των υποδομών και η λειτουργικότητα των εγκαταστάσεων εγκαταλείφθηκαν στο πατριωτισμό των φιλότιμων προσπαθειών με ημερομηνία λήξης.
Ποιος βαπτίζει κοινή λογική το ότι, Μονάδες λειτουργούν με 60% του προβλεπομένου προσωπικού.
Επειδή δεν μας λείπει η κοινή λογική είναι καιρός οι αρμόδιοι να απεμπλακούν από τη στείρα αντιοικονομική και καταστροφική λογική της άγνοιας του προβλήματος.
Δήμος Χατζηπασχάλης
Πρόεδρος Σωματείου Υπαλλήλων ΥΕΘΑ/ΓΕΣ Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

με απλά λόγια...

Προκαλώ τον κ. Καραμανλή και την κυβέρνησή του.
Ας αποφασίσουμε και ας νομοθετήσουμε τώρα ότι η διαχείριση των δημοσίων προμηθειών και των δημοσίων έργων δεν θα γίνεται πλέον εν κρυπτώ από πολιτικά πρόσωπα και κρατικούς αξιωματούχους.
Ας νομοθετήσουμε τώρα ότι ο έλεγχος της νομιμότητας και της διαφάνειας στις προμήθειες και έργα του δημοσίου τομέα θα γίνεται από ανεξάρτητη αρχή, που θα απαρτίζεται από πρόσωπα κύρους και θα διορίζεται με διακομματική ομοφωνία από την διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής.
Τότε να δούμε ποιοι επιχειρηματίες θα θέλουν να χρηματοδοτούν πολιτικά κόμματα, αφού θα κοπούν οι παράνομες αναθέσεις και θα υπάρχουν ισχυρές εγγυήσεις διαφάνειας.
Υπενθυμίζω ότι το 1996 ως Υπουργός Μεταφορών διατύπωσα αυτή τη θέση σε επίσημη ενημέρωση των τότε πολιτικών αρχηγών και ο κ. Καραμανλής, όπως και άλλοι, την είχε δεχθεί ασμένως.

Αυτή είναι η Αλήθεια!!!!

Κείμενο 1.
« Για πρώτη φορά Υποδιοικητής ,παράτυπα και αντίθετα με τα ισχύοντα ασκεί πειθαρχική αρμοδιότητα, η οποία δε μεταβιβάζεται (άρθρο 118 § 2, Ν 3528/2007) και σύμφωνα με τον οργανισμό τον απουσιάζοντα Δκτη αναπληρώνει ο Δντης Σπουδών.»
(αρχική θέση του Σωματείου μας)
Κείμενο 2.
«Η μη τήρηση της ως άνω αναπλήρωσης έχει κυρίως νόημα στην περίπτω­ση εκτελεστών διοικητικών πράξεων, οι οποίες αν εκδοθούν από τον Υποδιοικητή είναι ακυρώσιμες. Τέτοια πράξη συνιστά βέβαια και η επιβολή ποινής σε υπάλληλο»
(νομική άποψη)
Κείμενο 3.
«Το Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα να δεχθεί ότι τίθεται θέμα ακυρότητας στην επιβολή της πειθαρχικής ποινής…γιατί δεν ακολουθήθηκε από τη Διοίκηση της ΣΣΑΣ η προβλεπόμενη από τις διατάξεις του Οργανισμού της Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων, αναπλήρωση του απουσιάζοντα Διοικητή της Σχολής»
(απόφασή Υπηρεσιακού Συμβουλίου)

Απαισιόδοξοι...

Απαισιόδοξοι για το κόστος ζωής στο μέλλον και εξαιρετικά ανήσυχοι για το ενδεχόμενο να βρεθούν άνεργοι οι ίδιοι ή τα παιδιά τους, εμφανίζονται οι Έλληνες, σύμφωνα με την εξαμηνιαία έρευνα του Ευρωβαρόμετρου. Σύμφωνα με τα νέα στοιχεία του Ευρωβαρόμετρου, που παρουσιάσθηκαν στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Αθήνα, το 65% των Ελλήνων εκφράζουν ανησυχία για την αγοραστική τους δύναμη.
Την ίδια ανησυχία συμμερίζεται ένας στους δυο (52%) Ευρωπαίους.
Το ίδιο ποσοστό (65%), δηλαδή δυο στους τρεις Έλληνες δηλώνουν ότι δυσκολεύονται να πληρώσουν τους λογαριασμούς που επιβαρύνουν κάθε μήνα το νοικοκυριό τους.
Αντίστοιχα, λιγότεροι από έναν στους δυο Ευρωπαίους (47%) δηλώνουν ότι αντιμετωπίζουν ανάλογη δυσκολία.
Το υψηλό ποσοστό (65%) κατατάσσει τη χώρα μας στην 5η θέση μεταξύ των κρατών των οποίων οι πολίτες δεν μπορούν να αντεπεξέλθουν στους μηνιαίους λογαριασμούς.
Πρώτη έρχεται η προς ένταξη Τουρκία (84% των πολιτών), ακολουθούν η ΠΓΔΜ (79%), η Βουλγαρία (76%), η Πορτογαλία (71%) και έπεται η Ελλάδα.

Έλλειψη Ανταλλακτικών - Μειωμένη Επιχειρησιακή Ετοιμότητα


Ερωτάται ο κ. Υπουργός:
Πιστεύετε ότι η μαχητική ικανότητα των Ενόπλων Δυνάμεων μπορεί να διατηρηθεί μόνο με την αγορά νέων υλικών και την σημαντική περικοπή των κονδυλίων που προορίζονται για ανταλλακτικά και συντήρηση;
Πιστεύετε ότι ο ισχύον νόμος (ν. 3433/06) εξυπηρετεί τη διαδικασία προμήθειας ανταλλακτικών ;
Πόσα κύρια οπλικά συστήματα (φρεγάτες, αποβατικά Zubr, τεθωρακισμένα οχήματα Μ-113, μαχητικά αεροσκάφη, ελικόπτερα) είναι ακίνητα επί μακρό χρόνο λόγω έλλειψης ανταλλακτικών;Υπάρχει σχεδίαση για αλλαγή του συστήματος Διοικητικής Μέριμνας και ειδικά της συντήρησης στο Στρατό Ξηράς;
Εξετάζεται η συμπλήρωση των κενών του τεχνικού προσωπικού της Αεροπορίας Στρατού;
Πώς αξιολογήθηκε το τελευταίο σοβαρό πρόβλημα που παρουσιάσθηκε στο ελικόπτερο Chinook και γιατί έγινε προσπάθεια απόκρυψής του;
Αθήνα, 29 Ιουλίου 2008
Οι ερωτώντες Βουλευτές
Βάσω Παπανδρέου Βασίλης Οικονόμου Αλέξανδρος Αθανασιάδης Μιχάλης Καρχιμάκης

καταστρατήγηση των εργασιακών δικαιωμάτων στις ΔΕΚΟ

Αλογοσκόυφης:
«Οι δημόσιες επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν εξαιρετικά υψηλό λειτουργικό κόστος, το οποίο σε μεγάλο βαθμό οφείλεται στο υψηλό εργασιακό κόστος. Δεν μπορεί να επιβαρύνεται ο Έλληνας φορολογούμενος για να διατηρούνται τα προνόμια κάποιων λίγων προνομιούχων»

ΠΑΣΟΚ:
«Χτυπήστε τα προνόμια, τα κυκλώματα, αλλάξτε τις διοικήσεις, αλλά μην αδικείτε τους νέους ανθρώπους»
ΚΚΕ:
«Αντί να αυξάνουμε τους μισθούς των χαμηλόμισθων, μειώνουμε τις αποδοχές των υπαλλήλων στις ΔΕΚΟ»,
ΣΥΝ:
«Όνειδος για κάθε δημοκρατική κοινωνία είναι η πρόθεση του κ. Αλογοσκούφη να μην εφαρμόζει διατίμηση στις τιμές, αλλά στους μισθούς»,

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΕΘΑ/ΓΕΣ Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Η φωτογραφία μου
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, MAKEDONIA, Greece
ο "Σύλλογος Μονίμων Δημοσίων Υπαλλήλων ΥΕΘΑ Μακεδονίας", είναι καταστατικά ενταγμένος στην Πανελλήνια Ομοσπονδια Εργαζομένων στην Αμυνα (ΠΟΕ-ΥΕΘΑ) και μέλος στο Νομαρχιακό τμήμα της ΑΔΕΔΥ στην πόλη μας (ΕΔΟθ/ΝΤ ΑΔΕΔΥ) Επικοινωνία,νέα,ειδήσεις στο: dimosofia@gmail.com

Αρχειοθήκη ιστολογίου