ΣΕΕΔΔ: 2.113 δημόσιοι υπάλληλοι υπό πειθαρχικό έλεγχο – Οι 960 σε αργία

Σε 2.113 ανέρχονται οι υπάλληλοι του Δημοσίου που τελούν υπό πειθαρχικό έλεγχο. Από αυτούς οι1.141 υπάλληλοι ελέγχονται πειθαρχικά εξαιτίας άσκησης ποινικής δίωξης σε βάρος τους, ενώ οι 960ήδη τελούν προσωρινά σε καθεστώς αυτοδίκαιης ή δυνητικής αργίας.
Αυτό έδειξε το αποτέλεσμα της καταγραφής του συνόλου των εκκρεμών ποινικών και πειθαρχικών υποθέσεων οι οποίες αφορούν δημοσίους υπαλλήλους που έκανε το ΣΕΕΔΔ και που ολοκληρώθηκε με πρωτοβουλία του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Κυριάκου Μητσοτάκη.

Απόφαση "βόμβα" από το ΣτΕ

Αντισυνταγματική κρίθηκε, με την υπ’ αριθμ. 3354/2013 απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, η πρώτη εφεδρεία στον δημόσιο τομέα που προβλέφθηκε το 2011 με το Μνημόνιο Ι (Ν. 4024/2011) και την υπουργική απόφαση ΔΙΔΑΔ/Φ.26.14/56/ ΟΙΚ.1872/8.11.2011.
Οι σύμβουλοι Επικρατείας έκριναν αντισυνταγματικό το μέτρο της προσυνταξιοδοτικής διαθεσιμότητας (εφεδρεία) για τους υπαλλήλους του αμιγούς δημόσιου τομέα που απασχολούνται καθαρά με σχέση Δημοσίου Δικαίου.
Ειδικότερα, οι δικαστές του ανώτατου ακυρωτικού δικαστηρίου, έκριναν ότι η εφεδρεία αντίκειται στο άρθρο 103 του Συντάγματος και στη συνταγματική αρχή της ισότητας, ενώ μια δικαστής επιπρόσθετα έκρινε ότι αντίκειται και στην συνταγματική αρχή της αξιοκρατίας.
Αναλυτικότερα, σημειώνουν οι σύμβουλοι Επικρατείας ότι «δεν είναι συνταγματικά ανεκτή η πρόβλεψη στον νόμο της υποχρεωτικής, και χωρίς προηγούμενη κρίση του υπαλλήλου από υπηρεσιακό συμβούλιο, αποχωρήσεώς του» με μόνο κριτήριο τη συμπλήρωση ορισμένου χρόνου πραγματικής υπηρεσίας, έστω και αν αυτός είναι μεγάλος, όπως είναι η 35ετής υπηρεσία.
Σε άλλο σημείο της δικαστικής απόφασης, αναφέρεται ότι «δεν είναι συνταγματικά επιτρεπτό, προκειμένου να εξυπηρετηθεί ο θεμιτός σκοπός της αναδιοργανώσεως των δημοσίων υπηρεσιών και της ορθολογικής διαχειρίσεως της αντίστοιχης δημόσιας δαπάνης, να καθορίζονται όροι υποχρεωτικής απομακρύνσεως υπαλλήλων από την υπηρεσία με βάση κριτήρια μη συνδεόμενα με τις λειτουργικές και οργανωτικές ανάγκες της διοικήσεως, αλλά και με τα προσόντα, τις ικανότητες και την εν γένει υπηρεσιακή τους απόδοση και η κατάργηση των οργανικών θέσεων, τις οποίες κατείχαν οι αποκρινόμενοι, να επέρχεται ως αυτόθροη συνέπεια της απομακρύνσεως».
Όπως επισημαίνεται στην απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ, η απομάκρυνση δημοσίου υπαλλήλου από την υπηρεσία χωρίς τις εγγυήσεις του άρθρου 103 του Συντάγματος, δηλαδή χωρίς προηγούμενη κρίση υπηρεσιακού συμβουλίου, είναι επιτρεπτή μόνο σε δύο περιπτώσεις: Η πρώτη είναι η παύση έπειτα από δικαστική απόφαση και η δεύτερη είναι η αποχώρηση λόγω συμπλήρωσης του ορίου ηλικίας.
Κατόπιν αυτών, οι σύμβουλοι Επικρατείας έκριναν αντισυνταγματική την εφεδρεία του άρθρου 33 του Ν. 4024/2011, καθώς «η μεταβολή στο υπηρεσιακό καθεστώς των δημοσίων υπαλλήλων που έχει ως συνέπειες στην οργάνωση και λειτουργία των δημοσίων υπηρεσιών, αφενός δεν βασίζεται σε προηγούμενο ανακαθορισμό των λειτουργιών του κράτους και τη διοικητική αναδιοργάνωσή του κατ’ εκτίμηση των υπηρεσιακών αναγκών με κριτήριο την αποτελεσματικότητα των δημοσίων υπηρεσιών, η δε κατάργηση των νομοθετημένων οργανικών θέσεων δεν επέρχεται ως συνέπεια της αναδιαρθώσεως και αφετέρου δεν ανάγεται σε πάγια αλλαγή του γενικού καθεστώτος που διέπει τους όρους λύσεως της υπαλληλικής σχέσεως με απόλυση λόγω ορίου ηλικίας και 35ετίας».
Στο ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο έχουν προσφύγει η ΑΔΕΔΥ και άλλες συνδικαλιστικές οργανώσεις υποστηρίζοντας ότι ο Ν. 4024/2011 (ενιαίο μισθολόγιο, εργασιακή εφεδρεία, κ.λπ.) όπως και η επίμαχη υπουργική απόφαση, είναι αντίθετη σε ένα πλέγμα διατάξεων του Συντάγματος, της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ), του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ευρωπαϊκής νομοθεσίας (ευρωπαϊκών οδηγιών).
Σημειώνεται, ότι ακολούθησε και δεύτερο σχέδιο εφεδρείας με το Μνημόνιο ΙΙ (Ν. 4038/2012).
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

...αν δεν τους σταματήσουμε


ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΣΤΟ ΥΠΕΘΑ 19.9.2013

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τους Υπουργούς
- Οικονομικών
- Εθνικής Άμυνας
- Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Θέμα : Ούτε στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας υπάρχει «πλεονάζον προσωπικό». 
Να μην απολυθεί κανείς. 

---------------------------------------------- 

Το πολιτικό προσωπικό του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας μετρά πάνω από 100 χρόνια παρουσίας και συμβολής στην διοικητική υποστήριξη και λειτουργία των Γενικών Επιτελείων, στις στρατιωτικές σχολές, σε στρατιωτικά Δικαστήρια, στην παραγωγική διαδικασία, σε σχηματισμούς, στρατιωτικά εργοστάσια, ναυστάθμους, στην κατασκευή συντήρηση και επισκευή οπλικών συστημάτων, αεροσκαφών, ελικοπτέρων, υποβρυχίων, αρμάτων μάχης και λοιπών υλικών και μέσων των Ενόπλων Δυνάμεων. Κρίσιμες και σημαντικές υπηρεσίες του, όπως είναι η ΛΑΕΔ, το ΤΑΑΘΠ, το ΤΕΘΑ, ο ΑΟΟΑ, τα στρατιωτικά νοσοκομεία, τα Μετοχικά Ταμεία, σημαντικός αριθμός Διευθύνσεων των Γενικών Επιτελείων (Διεύθυνση Προσωπικού, ΥΠΕΠΑ κ.α.) λειτουργούν ομαλά χάρις στην αρμονική συνύπαρξη πολιτικού και στρατιωτικού προσωπικού. 

Ανακοίνωση της ΠΟΕ/ΥΕΘΑ για τη διαθεσιμότητα - απολύσεις

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

Η κυβέρνηση σε συνεργασία με την Τρόικα τις επόμενες μέρες βάζει σε διαθεσιμότητα 12.500 Δημοσίους Υπαλλήλους για να τους οδηγήσει άμεσα στην απόλυση.

Η διαδικασία της διαθεσιμότητας δεν γίνεται για δημοσιονομικούς λόγους, αλλά είναι τιμωρητική, όπως δήλωσε ο ίδιος ο Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης.

Η θέση της ΠΟΕ-ΥΕΘΑ προς την στρατιωτική και πολιτική ηγεσία ήταν ξεκάθαρη από την προηγούμενη διαθεσιμότητα κινητικότητα.

Ούτε μία διαθεσιμότητα ούτε μία απόλυση στο ΥΠ. ΕΘ. Α.

Ενίσχυση του πολιτικού προσωπικού με μετατάξεις και προσλήψεις διότι το ΥΠ.ΕΘ.Α. λειτουργεί σήμερα με το 40% των οργανικών θέσεων μετά το οργανόγραμμα Μανιτάκη.

Το ΥΠ.ΕΘ.Α. πρέπει να γίνει χώρος υποδοχής των συναδέλφων μας λόγω των μεγάλων ελλείψεων σε προσωπικό.

Συνάδελφοι, 410 από εμάς οδηγούνται στην απόλυση, παρά τις διαβεβαιώσεις των κυρίων Αρχηγών και του κυρίου Υπουργού Εθνικής Άμυνας.

Αφανίζεται μία ολόκληρη κατηγορία συναδέλφων Υ.Ε. χωρίς να ελπίζει στο δικαίωμα εργασίας ξανά. Ενώ έρχεται δεύτερο κύμα τον Δεκέμβριο και με μία Κυβέρνηση που δεν βάζει κόκκινες γραμμές θα συνεχιστούν οι απολύσεις και το 2014, ενώ παράλληλα ετοιμάζονται να δώσουν τα αντικείμενα της εργασίας των απολυμένων στην Ιδιωτική πρωτοβουλία.

Συνάδελφοι, συμμετέχουμε όλοι και όλες στην 48ωρη απεργία της ΑΔΕΔΥ στις 18 & 19 Σεπτέμβρη!

Την Τετάρτη 18 Σεπτέμβρη στις 11:30 στην Πλατεία Κλαυθμόνος όλοι μαζί μπορούμε να γίνουμε μια λαοθάλασσα που θα τους αναγκάσει να αποσύρουν αυτές τις βάρβαρες πολιτικές.

Στα πλαίσια των κινητοποιήσεων και του γενικού ξεσηκωμού των εργαζομένων στη δημόσια διοίκηση, η ΠΟΕ-ΥΕΘΑ αποφάσισε 3ωρη Πανελλαδική στάση εργασίας την Παρασκευή 20 Σεπτέμβρη στις 12:00π.μ. και συγκέντρωση στην Πύλη Μεσογείων του Υπουργείου μας.

Κανείς μας δεν έχει δικαίωμα να απουσιάσει από αυτή την μάχη. Μόνο αν νιώσουμε ότι έρχεται η σειρά μας, μπορούμε να τους σταματήσουμε.

Παράλληλες δράσεις θα γίνουν την ίδια ημέρα και ώρα από τα Σωματεία μας σε όλη την Ελλάδα. Με ενότητα μαζική συμμετοχή και αγωνιστικότητα μπορούμε να κάνουμε την μοναδική δίκαιη απόλυση, με ανατροπή αυτής της πολιτικής των Μνημονίων που οδηγεί τον Ελληνικό λαό στην φτώχεια και στην ανέχεια.

Οι συνάδελφοί μας θα πρέπει να ξέρουν ότι δεν θα σταματήσουμε εδώ, θα συνεχίσουμε με αγώνα διαρκείας ώσπου να δικαιωθούν.

Συνάδελφοι,

Όλοι έξω από την πύλη στο Πεντάγωνο, να τους σταματήσουμε τώρα αύριο θα είναι αργά.

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ !!!!!

Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΕ-ΥΕΘΑ

Ανακοίνωση ΠΟΤΚΕ - ΥΕΘΑ για την 48ωρη Απεργία ΑΔΕΔΥ και στάση εργασίας στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας


ΠΟΕ ΥΕΘΑ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Η κυβέρνηση, με εντολές της τρόικα, υλοποιεί ακάθεκτη τις μνημονιακές της δεσμεύσεις, οδηγώντας 12.500 δημόσιους υπαλλήλους στη διαθεσιμότητα και την απόλυση.


Στόχος της διαθεσιμότητας - απολύσεων δεν είναι η κάλυψη του δημοσιονομικού κενού, αλλά η τιμωρία των δημοσίων υπαλλήλων που επιβάλλει η τρόικα, όπως προκλητικά διατείνεται η κυβέρνηση.

Ταυτόχρονα, απλώνουν πολιτικό «δίχτυ» προστασίας, από το κύμα διαθεσιμότητας στους εργαζόμενους σε φορείς που είναι από αντιπαραγωγικοί έως ανύπαρκτοι, αφήνοντας στο απυρόβλητο τους ημετέρους.

Γιατί άραγε δεν απομακρύνουν τους επίορκους, στους οποίους ισχυρίζονταν ότι παρείχαν προστασία οι συνδικαλιστές;

Γιατί δεν ελέγχουν τη νομιμότητα των διορισμών, τους οποίους άλλωστε οι ίδιοι έκαναν;

Την ίδια στιγμή στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας απολύουν συναδέλφους κατηγορίας υποχρεωτικής εκπαίδευσης για να εξασφαλίσουν δουλειά στα ιδιωτικά συμφέροντα.

Κύριοι της Κυβέρνησης δεν έπρεπε να δεχθείτε ούτε μία απόλυση.

Βάλτε επιτέλους και καμιά κόκκινη γραμμή.

Κύριοι Βουλευτές, σε όποιο πολιτικό σχηματισμό και αν ανήκετε, να είστε υπερήφανοι, σώσατε την Χώρα απολύοντας την καθαρίστρια.

Κύριοι της μείζονος και της ελάσσονος αντιπολίτευσης αφήστε τις φραστικές καταδίκες και σταματήστε τους.

Κύριε Πρωθυπουργέ, κύριοι Υπουργοί της Συγκυβέρνησης, σας ζητούμε, έστω αυτή την ύστατη στιγμή να αναλάβετε τις ευθύνες σας και να σταματήσετε τις απολύσεις.


Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΕ-ΥΕΘΑ

ΠΟΕ ΥΕΘΑ.....κινητοποιήσεις


Καταργείται η εξαήμερη άδεια ηλεκτρονικού υπολογιστή στο Δημόσιο


Την κατάργηση, μετά από 24 χρόνια, της «ειδικής» άδειας χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή που λαμβάνουν οι δημόσιοι υπάλληλοι, ανακοίνωσε, χθες, Πέμπτη  ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Η απόφαση αυτή του κ. Μητσοτάκη εντάσσεται στο γενικότερο πλαίσιο επαναξιολόγησης του καθεστώτος των αδειών (ηλεκτρονικού υπολογιστή, αναρρωτικών, εξετάσεων για φοιτητές - υπαλλήλους) που λαμβάνουν οι δημόσιοι υπάλληλοι και στόχο έχει τον εξορθολογισμό του πλαισίου των αδειών στο Δημόσιο Τομέα.

Δικαίωση για δύο εκπαιδευτικούς που είχαν τεθεί σε διαθεσιμότητα

Δεκτή έγινε από το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών, σύμφωνα με τη δικηγόρο Κωνσταντίνα Φουντέα, η αίτηση δύο εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που ζητούσαν την αναστολή του μέτρου της διαθεσιμότητας στο οποίο είχαν τεθεί. Σημειώνεται πως οι αιτήσεις αναστολών είναι ατομικές και όχι ομαδικές και το δικαστήριο κρίνει κατά περίπτωση.

η άμυνα στην επίθεση.

Ο Πρόεδρος της ΠΟΕ ΥΕΘΑ σε συνάντηση του με τον Αλέξη Τσίπρα στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων στη Θεσσαλονίκη....Μάλλον θα είναι η στιγμή που αναφέρει στον Αλέξη Τσίπρα το ότι η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα με μνημόνιο που απολύει προσωπικό από την άμυνα.

ΔΕΘ...η άμυνα στην επίθεση


ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΕΘΑ/ΓΕΣ Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Η φωτογραφία μου
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, MAKEDONIA, Greece
ο "Σύλλογος Μονίμων Δημοσίων Υπαλλήλων ΥΕΘΑ Μακεδονίας", είναι καταστατικά ενταγμένος στην Πανελλήνια Ομοσπονδια Εργαζομένων στην Αμυνα (ΠΟΕ-ΥΕΘΑ) και μέλος στο Νομαρχιακό τμήμα της ΑΔΕΔΥ στην πόλη μας (ΕΔΟθ/ΝΤ ΑΔΕΔΥ) Επικοινωνία,νέα,ειδήσεις στο: dimosofia@gmail.com

Αρχειοθήκη ιστολογίου