Ετοιμος ο νέος χάρτης των δημόσιων υπηρεσιών


Ολοκληρώθηκε η χαρτογράφηση του Δημοσίου για το 2013, καθώς επικαιροποιήθηκαν τα στοιχεία που αφορούν σε όλες τις υπηρεσίες και τους εποπτευόμενους φορείς (Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου, Ανώνυμες Εταιρείες) των υπουργείων και του ευρύτερου δημοσίου τομέα. Η προηγούμενη καταγραφή είχε γίνει το 2011. 
Ενόψει των αλλαγών και των απολύσεων στο Δημόσιο, το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης ζητά από όλους τους φορείς να ελέγξουν τα στοιχεία ώστε να επιβεβαιώσουν ότι η βάση δεδομένων ανταποκρίνεται πλήρως.

- Τις κάθε είδους Δημόσιες Υπηρεσίες και Αρχές, που υπάγονται στο νομικό πρόσωπο του Δημοσίου και εκπροσωπούνται από αυτό, όπως ανεξάρτητες (αυτοτελείς) υπηρεσίες της πολιτειακής ηγεσίας του Κράτους, Δημόσιες Αρχές της νομοθετικής και δικαστικής λειτουργίας του Κράτους, Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές, υπουργεία με τις Γενικές Γραμματείες, τις Ειδικές Γραμματείες και τους Διοικητικούς Τομείς, τις Περιφερειακές Υπηρεσίες, τις Ειδικές Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες, τις Υπηρεσίες Εξωτερικού και τις Αυτοτελείς Δημόσιες Υπηρεσίες τους και Αποκεντρωμένες Διοικήσεις (ενιαίες αποκεντρωμένες μονάδες διοίκησης του Κράτους)

- Τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ) , τα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) δημόσιου χαρακτήρα που επιδιώκουν κοινωφελείς ή άλλους δημόσιους σκοπούς, τις ανώνυμες εταιρείες του Δημοσίου, τις δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμούς του δημόσιου τομέα (Δ.Ε.Κ.Ο.), καθώς και τις θυγατρικές εταιρείες όλων αυτών των φορέων , εκτός των επιχειρήσεων των Ο.Τ.Α., όπως, επίσης, τις ανώνυμες τραπεζικές εταιρείες που ανήκουν στο νομικό πρόσωπο του δημοσίου.

Παράλληλα έχουν καταγραφεί δημόσιοι φορείς που εξαιρέθηκαν κατά τη σύστασή τους ή εξήλθαν με νομοθετική ρύθμιση από το δημόσιο τομέα, ανώνυμες εταιρείες, εκτός δημοσίου, στις οποίες όμως οι δημόσιες αρχές ασκούν σε αυτές, άμεσα ή έμμεσα, καθοριστική επιρροή κ.ά..


ΤΑ ΝΕΑ ONLINE

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΕΘΑ/ΓΕΣ Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Η φωτογραφία μου
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, MAKEDONIA, Greece
ο "Σύλλογος Μονίμων Δημοσίων Υπαλλήλων ΥΕΘΑ Μακεδονίας", είναι καταστατικά ενταγμένος στην Πανελλήνια Ομοσπονδια Εργαζομένων στην Αμυνα (ΠΟΕ-ΥΕΘΑ) και μέλος στο Νομαρχιακό τμήμα της ΑΔΕΔΥ στην πόλη μας (ΕΔΟθ/ΝΤ ΑΔΕΔΥ) Επικοινωνία,νέα,ειδήσεις στο: dimosofia@gmail.com

Αρχειοθήκη ιστολογίου