ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ/ΥΕΘΑ/ΓΕΣ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ/ΥΕΘΑ/ΓΕΣ
Θεμιστοκλέους 1 κ΄ Πανεπιστημίου 62 – 106 77 ΑΘΗΝΑ, τηλ. 210-3827492

Αθήνα, 31 Οκτ 2013
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΘΕΜΑ: Νομική συνδρομή συναδέλφων που τέθηκαν σε διαθεσιμότητα
Φίλες και φίλοι, η Πανελλήνια Ένωση ΓΕΣ με το παρόν καλεί το σύνολο του δυναμικού μας να προετοιμαστεί για τον αγώνα που είμαστε έτοιμοι να απευθύνουμε κατά του μέτρου της διαθεσιμότητας και των απολύσεων του Ν.4172/2013 κρίνοντας τη δεδομένη στιγμή ως μόνη λύση την προσφυγή στη Δικαιοσύνη και την κατάθεση ενδίκων μέσων - Αιτήσεως Ακυρώσεως & Αιτήσεως Αναστολής - κατά των πράξεων διαθεσιμότητας των συναδέλφων μας, με τις οποίες γράφτηκε η πιο μελανή σελίδα στην ιστορία του πολιτικού προσωπικού στο ΥΠΕΘΑ.
Κατόπιν επαφών με δικηγορικά γραφεία προκειμένου να στηρίξουμε το δικαστικό αγώνα για τη δικαίωση των συναδέλφων μας με το μικρότερο δυνατό κόστος, σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Την εκπροσώπησή μας θα αναλάβει το δικηγορικό γραφείο της Εργατολόγου Κωνσταντίνας Φουντέα η οποία έχει καταγράψει πολλές επιτυχίες στο ενεργητικό της σε παρόμοιες περιπτώσεις εφεδρείας, διαθεσιμότητας και ειδικά για το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.
2. Οι συνάδελφοι που επιθυμούν να προβούν σε αιτήσεις ακύρωσης και αναστολής των Διαπιστωτικών Πράξεων Διαθεσιμότητας θα πρέπει να έρχονται σε επαφή απευθείας με το δικηγορικό γραφείο της κυρίας Φουντέα στo τηλέφωνο : 2103306355
3. Οι αιτήσεις ακύρωσης και αναστολής θα πρέπει να κατατεθούν μέχρι 25/11/13, άρα πρέπει άμεσα να συγκεντρωθούν τα απαραίτητα έγγραφα.
4. Η συμμετοχή των συναδέλφων στο κόστος κατάθεσης και συζήτησης στο Διοικητικό Εφετείο των ομαδικών αιτήσεων ακύρωσης και των αιτήσεων αναστολής ανέρχεται στο ποσό των ογδόντα (80) Ευρώ κατ΄ άτομο.
5. οι αιτήσεις αναστολής, θα κατατεθούν αμέσως μετά τις αιτήσεις ακύρωσης, ώστε να παρασχεθεί προσωρινή δικαστική προστασία στους εργαζόμενους που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα μέχρι να κριθούν οι αιτήσεις ακύρωσης.
Παράλληλα είναι σε εξέλιξη και οι παρακάτω ενέργειες:
• Δικαστική προσφυγή στο ΣτΕ της ΑΔΕΔΥ που αφορά στη διαθεσιμότητα διεκδικώντας την ακύρωση του άρθρου 90 του Ν. 4172/2013 για παράβαση του άρθρου 74 του Συντάγματος, για έλλειψη απαιτούμενης νομοθετικής εξουσιοδότησης και για παραβίαση της Αρχής Ορθολογικής Οργάνωσης της Δημόσιας Διοίκησης.
• Δικαστική προσφυγή στο ΣτΕ της ΠΟΕ-ΥΕΘΑ κατά της υπ΄ αριθμόν 253737/24-9-2013 κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ Β 2388/25-9-2013), «Κατάργηση χιλίων διακοσίων τριάντα (1230) καλυπτομένων και κενών οργανικών θέσεων μονίμου και σε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου πολιτικού προσωπικού στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας κατ΄ εφαρμογή της παρ.1 του άρθρου 90 του Ν. 4172/2013 (Α167), καθώς και κάθε άλλης συναφούς πράξεως ή παραλείψεως προγενέστερης ή μεταγενέστερης.

Τα Δ.Σ των Περιφερειακών Σωματείων θα πρέπει να καταγράψουν και να ενημερώσουν άμεσα τους θιγόμενους ώστε να γνωρίζουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσουν και είναι τα εξής:
1. ΦΕΚ διορισμού 2. Διαπιστωτική Πράξη Διαθεσιμότητας 3. Αντίγραφο αποδεικτικού επίδοσης της διαπιστωτικής πράξης διαθεσιμότητας 4. Πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών
λογητικό που μπορεί να φανεί χρήσιμο (βεβ
5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης 6. Μισθοδοσία Σεπτεμβρίου 2013 7. Φωτοτυπία ταυτότητας 8. Εκκαθαριστικό 2013 (ή Ε1 , αν αυτό υπάρχει) 9. Κάθε πρόσθετο δικαι
οαίωση δανείου, διατροφής, βεβαίωση φοίτησης τέκνων σε άλλη πόλη, νοσήματα - παθήσεις κτλ.)

Πέραν των δικαστικών προσφυγών, η Πανελλήνια Ένωση ΓΕΣ θα συνεχίσει να βρίσκεται σε ετοιμότητα για την απόκρουση υιοθετούμενων άλογων πολιτικών επιλογών, οι οποίες θίγουν ανεπανόρθωτα τις ζωές των ατόμων - μελών της κοινωνίας αλλά και το ίδιο το πολίτευμα, αφαιρώντας το δικαίωμα στην εργασία μέσα από ακούσιες και αιφνίδιες απομακρύνσεις συναδέλφων ενώ θα πιέζουμε προς κάθε κατεύθυνση και με κάθε μέσο ώστε να μην υπάρξει στο ΥΠΕΘΑ καμία νέα διαθεσιμότητα.
Για το ΔΣ
Ο                                                                                   Ο
   Πρόεδρος                                                             Γενικός Γραμματέας

Νίκος Πυθαρούλιος Δημήτρης Αθανασοδημητρόπουλος

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΕΘΑ/ΓΕΣ Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Η φωτογραφία μου
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, MAKEDONIA, Greece
ο "Σύλλογος Μονίμων Δημοσίων Υπαλλήλων ΥΕΘΑ Μακεδονίας", είναι καταστατικά ενταγμένος στην Πανελλήνια Ομοσπονδια Εργαζομένων στην Αμυνα (ΠΟΕ-ΥΕΘΑ) και μέλος στο Νομαρχιακό τμήμα της ΑΔΕΔΥ στην πόλη μας (ΕΔΟθ/ΝΤ ΑΔΕΔΥ) Επικοινωνία,νέα,ειδήσεις στο: dimosofia@gmail.com

Αρχειοθήκη ιστολογίου