Έντυπο Αξιολόγησης, ενέργειες


Συμπληρώνουμε όλα τα στοιχεία μας στην πρώτησελίδα των φύλων αξιολόγησης όπως κάναμε και μέχριτώρα .

Στη σελίδα 2 του τρίπτυχου των φύλων αξιολόγησης καιστη παράγραφο «(γ ) Δυσχέρειες και προβλήματα» γράφουμε «ως συνημμένο κείμενο» και τίποτα άλλο.

Υπογράφουμε ακριβώς από κάτω που λέει «υπογραφή αξιολογούμενου».

Συμπληρώνουμε τα στοιχεία μας στο έτοιμο κείμενοπου υπάρχει στην επομένη σελίδα , το υπογράφουμε και το επισυνάπτουμε .

Επιστρέφουμε τα φύλλα αξιολόγησης στο τμήμαπολιτικού προσωπικού που ανήκουμε  μεταξύ 10 και 15 Ιουλίου , όχι νωρίτερα και όχι μετά τις 15 Ιουλίου.

«Ουδέποτε έχει δια οποιουδήποτε τρόπου τεθεί σαφής και εκ των προτέρων ορισμένηστοχοθεσία τόσο στην οργανική μονάδα, που υπηρετώ, όσο και στην ίδια θέση, την οποία κατέχω. Ουδέποτε έχουν τεθεί αντικειμενικά και ορισμένα κριτήρια για την  μέτρηση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας των μονάδων, οι οποίες δεν έχουν εισέτι αξιολογηθεί, όπως όριζε το άρθρο 35 του ν. 4024/2011, για την εφαρμογή του οποίου μάλιστα δόθηκε παράταση μέχρι την 31-12-2014.Αποτελεσμα αυτού είναι ότι καλούμαι να αξιολογηθώ χωρίς στη πραγματικότητα να γνωρίζω με ποιον τρόπο μετράται η αποδοτικότητα και η αποτελεσματικότητα τόσο της μονάδας στην οποία υπηρετώ όσο και της θέσεως την οποία κατέχω. Επιπροσθέτως, δεν υφίσταται εκ των προτέρων ορισμένη και μετρήσιμη στοχοθεσία στην οργανική μονάδα , στην οποία υπηρετώ, με αποτέλεσμα οι αρμοδιότητες της μονάδας αυτής αναφορικά με την επίτευξη των στόχων αυτής να είναι συγκεχυμένες και  αόριστες όπως εξίσου αόριστες είναι και οι αναφερόμενες στην εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης προτεραιότητες της ασκούμενης πολιτικής και τέλος η κατανομή των υπαλλήλων ανά οργανική μονάδα συνιστά απλώς ένα ποσοτικό και όχι ποιοτικό κριτήριο, το οποίο σε καμιά περίπτωση δεν επαρκεί για την κατανομή των επιμέρους ποσοστών. Συνέπεια αυτού, γεννάται βεβαιότητα μεροληψίας της παρούσας αξιολογήσεως, όχι εξ΄ υποκειμένου (αξιολογητής- εισηγητής) αλλά αντικειμενικά, αφού συγκεκριμένος και μόνο αριθμός υπαλλήλων μπορεί να λάβει υψηλή βαθμολόγηση (9-10),ενώ ακόμα και στην μεσαία κατηγορία βαθμολόγησης μόνο το 60% των υπαλλήλων μπορούν να λάβουν αυτήν. Από την άλλη πλευρά, οι αξιολογητές-εισηγητές είναι υποχρεωμένοι να βαθμολογήσουν με βαθμολογία 1-6 έναν συγκεκριμένο αριθμό υπαλλήλων, ασχέτως της προσωπικής και υπηρεσιακής αξίας αυτών».

ΟΝΟΜΑ : …………………………………………………………..
ΕΠΩΝΥΜΟ : ……………………………………………………….


ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ:………………………………………..

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΕΘΑ/ΓΕΣ Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Η φωτογραφία μου
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, MAKEDONIA, Greece
ο "Σύλλογος Μονίμων Δημοσίων Υπαλλήλων ΥΕΘΑ Μακεδονίας", είναι καταστατικά ενταγμένος στην Πανελλήνια Ομοσπονδια Εργαζομένων στην Αμυνα (ΠΟΕ-ΥΕΘΑ) και μέλος στο Νομαρχιακό τμήμα της ΑΔΕΔΥ στην πόλη μας (ΕΔΟθ/ΝΤ ΑΔΕΔΥ) Επικοινωνία,νέα,ειδήσεις στο: dimosofia@gmail.com

Αρχειοθήκη ιστολογίου