Οδηγός για μετακινήσεις υπαλλήλων


ΔΥΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΟΡΙΖΟΥΝ ΠΩΣ ΘΑ ΠΡΟΧΩΡΗΣΕΙ Η ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ
Το θεσμικό πλαίσιο της κινητικότητας που θα ισχύσει στον δημόσιο τομέα περιλαμβάνεται σε δύο αποφάσεις που έχει υπογράψει ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης Αν. Μανιτάκης και αναμένεται να δοθούν σήμερα στη δημοσιότητα.
Το περιεχόμενο των υπουργικών αποφάσεων, που αποκαλύπτει το «Εθνος», περιγράφει βήμα προς βήμα τη διαδικασία μετακίνησης του προσωπικού στον δημόσιο, τομέα η οποία θα ισχύσει στο μέλλον. Στις μετακινήσεις θα προκριθούν οι περίπου 2.000 υπάλληλοι που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα, ενώ θα υπάρξει βαθμολόγηση των κριτηρίων με τα οποία θα μεταταχθεί το προσωπικό μετά την αξιολόγηση στην οποία θα υποβληθεί από το 2013.

Συγκεκριμένα, η πρώτη υπουργική απόφαση περιλαμβάνει τη σύσταση της τριμελούς επιτροπής που αποτελείται από εκπροσώπους των υπουργείων Διοικ. Μεταρρύθμισης, Οικονομικών και έναν αντιπρόεδρο του ΑΣΕΠ, που θα καθορίζει την προτεραιότητα των φορέων στους οποίους πρέπει να μετακινηθεί προσωπικό. Η δεύτερη υπουργική απόφαση περιγράφει τη διαδικασία των μετακινήσεων. Σύμφωνα με αυτή τα βήματα θα είναι τα εξής:
Βήμα 1ο: Καταγράφονται τα αιτήματα των φορέων για να καλυφθούν θέσεις στις οποίες υπάρχει ανάγκη στελέχωσης.
Βήμα 2ο: Τα αιτήματα κατατίθενται στην αρμόδια τριμελή επιτροπή, η οποία καθορίζει τη σειρά προτεραιότητας των φορέων στους οποίους θα μετακινηθεί προσωπικό.
Βήμα 3ο: Μετά την οριστικοποίηση των φορέων και των θέσεων που θα καλυφθούν, δημοσιεύεται απόφαση του υπουργού Διοικ. Μεταρρύθμισης όπου περιγράφονται οι θέσεις ανά φορέα και τα τυπικά προσόντα (κατηγορία και κλάδος) που θα πρέπει να διαθέτει το προσωπικό.
Βήμα 4ο: Η απόφαση του υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης κοινοποιείται σε όλες τις υπηρεσίες προσωπικού του Δημοσίου, προκειμένου να καταγραφούν οι υπάλληλοι που επιθυμούν να μετακινηθούν στις προκηρυσσόμενες θέσεις.
Βήμα 5ο: Οι υποψήφιοι προς μετακίνηση υπάλληλοι καταθέτουν υπεύθυνη δήλωση στα γραφεία προσωπικού των διευθύνσεων που υπηρετούν και καταγράφουν τα τυπικά προσόντα που διαθέτουν (ειδικότητα, θέση, γνώση Η/Υ, προϋπηρεσία κ.τ.λ.), ενώ παράλληλα δηλώνουν τις θέσεις που επιθυμούν να μετακινηθούν, χωρίς αριθμητικό περιορισμό και με σειρά προτεραιότητας.
Βήμα 6ο: Εντός 20 ημερών τα γραφεία προσωπικού θα πρέπει να έχουν αποστείλει στο υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης τους πίνακες κατάταξης των υπαλλήλων που επιθυμούν να μετακινηθούν. Σε περίπτωση που οι διευθύνσεις προσωπικού δεν ανταποκριθούν στην υποχρέωσή τους, τότε οι υποψήφιοι προς μετακίνηση υπάλληλοι θα μπορούν να αποστείλουν τα στοιχεία τους στο υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης, το οποίο έχει τη δυνατότητα να καταρτίσει πίνακες κατάταξης ανά φορέα.
Βήμα 7ο: Οι καταστάσεις απ' όλες τις υπηρεσίες του Δημοσίου διαβιβάζονται στο ΑΣΕΠ, που διαμορφώνει τον τελικό πίνακα βαθμολογίας και κατάταξης των επιτυχόντων με βάση τη μοριοδότηση των κριτηρίων που περιγράφει η υπουργική απόφαση.
Ποιοι έχουν προτεραιότητα
Τα κριτήρια για την κινητικότητα

Στις μετακινήσεις του προσωπικού στο Δημόσιο θα προταχθούν οι υπάλληλοι που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα, σύμφωνα με το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης. Υποψηφιότητα για μετακίνηση μπορούν να θέσουν όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι, αλλά θα προηγούνται οι εργαζόμενοι των οποίων έχει καταργηθεί η οργανική θέση.
Σημαντικό ρόλο στη μετακίνηση του προσωπικού θα διαδραματίζουν η σειρά προτεραιότητας, με την οποία ο υποψήφιος έχει ορίσει τις επιλογές του, η συνάφεια του αντικειμένου, αλλά και η χιλιομετρική απόσταση μεταξύ της υπηρεσίας που υπηρετεί και του φορέα που επιθυμεί να μετακινηθεί.
Για παράδειγμα, ένας εργαζόμενος που απασχολούνταν ως διοικητικός υπάλληλος στο υπουργείο Εργασίας και έχει τεθεί σε διαθεσιμότητα, σε περίπτωση που δηλώσει την επιθυμία του να μετακινηθεί στον ΕΟΠΥΥ ή στο ΙΚΑ, θα μετακινηθεί άμεσα λόγω της συνάφειας στο αντικείμενο εργασίας του.
Σε περίπτωση που περισσότεροι υπάλληλοι δηλώσουν την ίδια θέση για να μετακινηθούν ή υπάρχει περίπτωση ισοβαθμίας στη μοριοδότηση, τότε το ΑΣΕΠ θα επιλέξει τον εργαζόμενο που θα μετακινηθεί στη συγκεκριμένη θέση συνυπολογίζοντας (βάση μορίων) κοινωνικά κριτήρια, τα οποία είναι: αν έχει ανήλικα τέκνα, εάν είναι μεγαλύτερος σε ηλικία από τους συνυποψηφίους του, τα χρόνια προϋπηρεσίας που διαθέτει στη συγκεκριμένη θέση, ακόμα και η χιλιομετρική απόσταση από την προηγούμενη εργασία του.
ΕΘΝΟΣ ONLINE

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΕΘΑ/ΓΕΣ Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Η φωτογραφία μου
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, MAKEDONIA, Greece
ο "Σύλλογος Μονίμων Δημοσίων Υπαλλήλων ΥΕΘΑ Μακεδονίας", είναι καταστατικά ενταγμένος στην Πανελλήνια Ομοσπονδια Εργαζομένων στην Αμυνα (ΠΟΕ-ΥΕΘΑ) και μέλος στο Νομαρχιακό τμήμα της ΑΔΕΔΥ στην πόλη μας (ΕΔΟθ/ΝΤ ΑΔΕΔΥ) Επικοινωνία,νέα,ειδήσεις στο: dimosofia@gmail.com

Αρχειοθήκη ιστολογίου