Απόφαση του Γενικού Συμβουλίου της ΑΔΕΔΥ στις 31.05.2012

Αθήνα 05.06.2012


Απόφαση του Γενικού Συμβουλίου της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

   Το Γενικό Συμβούλιο της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. στη συνεδρίαση στις 31/5/2012, αφού συζήτησε τα προβλήματα των Ασφαλιστικών Ταμείων και του νέου Οργανισμού Παροχών Υγείας των Δημοσίων Υπαλλήλων (του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) αποφάσισε:
 1 Επαναβεβαιώνει τη θέση του Δημοσιοϋπαλληλικού Κινήματος, το οποίο τάσσεται σταθερά υπέρ του Δημοσίου και Κοινωνικού χαρακτήρα της Ασφάλισης και ότι διεκδικεί από την Ελληνική πολιτεία την κάλυψη των μεγάλων απωλειών των αποθεματικών των Ασφαλιστικών Ταμείων που προέκυψαν, εξαιτίας της υποχρεωτικής συμμετοχής στο PSI, της πολύχρονης κακοδιαχείρισης και εκμετάλλευσης των αποθεματικών τους, από τις Κυβερνήσεις της χώρας μας (χαριστικά δάνεια, επισφαλείς επενδύσεις στο Χρηματιστήριο και στα δομημένα ομόλογα κ.α.) και της μη απόδοσης των οφειλόμενων του κράτους προς τα Ταμεία από την εκμετάλλευση των αποθεματικών τους, για 50 και πλέον χρόνια.

2.Ειδικότερα για το Τ.Ε.Α.Δ.Υ., μετά την ψήφιση του νόμου για τη δημιουργία του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης, αποφάσισε να ζητήσει την εξαίρεση του εν λόγω ταμείου από την άμεση ένταξή του στο Ε.Τ.Ε.Α. (τον Ιούνιο του 2012) και να επανεξετάσει το ζήτημα εντός του δευτέρου εξαμήνου του 2012, αφού μελετήσει καλύτερα όλα τα δεδομένα που θα προκύψουν από τις αναλογιστικές – οικονομοτεχνικές μελέτες, τις οποίες θα κάνει, σε σχέση με τη βιωσιμότητα τόσο του Ε.Τ.Ε.Α. όσο και του Τ.Ε.Α.Δ.Υ., εάν το δεύτερο μείνει εκτός του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης. Επίσης, τα αποθεματικά του Τ.Ε.Α.Δ.Υ., όσα απέμειναν, μετά το «κούρεμα», να παραμείνουν στην αποκλειστική διαχείριση του Ταμείου, μέχρι να αποφασίσουμε οριστικά.
3.Όσον αφορά το Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων (Τ.Π.Δ.Υ.) αποφάσισε:
§ Να διεκδικήσουμε την κάλυψη των απωλειών του, μέσω των ληξιπρόθεσμων οφειλών του Ελληνικού κράτους προς τρίτους, δηλαδή το ποσό του 1,2 δις ευρώ που αναλογεί στο Ταμείο Πρόνοιας. (Η πραγματική οφειλή ξεπερνά τα 1,5 δις ευρώ).
§ Να ενισχυθεί οικονομικά το εν λόγω Ταμείο με τη μεταφορά του 2% της εισφοράς αλληλεγγύης του Ν. 3986/2011 και του 50% του ποσού της παρακρατούμενης εισφοράς αλληλεγγύης των συνταξιούχων του Δημοσίου στο Τ.Π.Δ.Υ.
§ Τέλος, για τα μεγάλα ζητήματα της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης των Δημοσίων Υπαλλήλων, αποφάσισε να ζητήσει συνάντηση της Ε.Ε. της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. με τον Πρόεδρο του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για να ενημερωθούμε για την κατάσταση του νέου Οργανισμού Παροχών Υγείας και να διεκδικήσουμε την επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο νέος οργανισμός και οι ασφαλισμένοι του Δημοσίου.Από το Γενικό Συμβούλιο της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΕΘΑ/ΓΕΣ Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Η φωτογραφία μου
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, MAKEDONIA, Greece
ο "Σύλλογος Μονίμων Δημοσίων Υπαλλήλων ΥΕΘΑ Μακεδονίας", είναι καταστατικά ενταγμένος στην Πανελλήνια Ομοσπονδια Εργαζομένων στην Αμυνα (ΠΟΕ-ΥΕΘΑ) και μέλος στο Νομαρχιακό τμήμα της ΑΔΕΔΥ στην πόλη μας (ΕΔΟθ/ΝΤ ΑΔΕΔΥ) Επικοινωνία,νέα,ειδήσεις στο: dimosofia@gmail.com

Αρχειοθήκη ιστολογίου