Τα κριτήρια για την κινητικότητα των δημοσίων υπαλλήλων


Οι σπουδές, η προϋπηρεσία, η υπηρεσιακή αξιολόγηση, η οικογενειακή κατάσταση και οι φορείς προέλευσης και υποδοχής (εάν ο φορέας προέλευσης εδρεύει στον ίδιο δήμο ή υπουργείο με τον φορέα υποδοχής) είναι τα κριτήρια για την μετάταξη και μεταφορά προσωπικού του δημοσίου τομέα, σύμφωνα με απόφαση που εξέδωσε ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης Αντώνης Μανιτάκης.
Ειδικότερα, η διαδικασία της μετάταξης, η οποία πραγματοποιείται μέσω του ΑΣΕΠ περιλαμβάνει συνοπτικά τα ακόλουθα στάδια:

- Υποβολή αιτημάτων από τα υπουργεία που έχουν ανάγκες σε προσωπικό.
- Ανακοίνωση υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, για την κάλυψη των αναγκών, μετά από αξιολόγηση των αιτημάτων
και γνωμοδότηση του τριμελούς Συμβουλίου του άρθρου 5 παρ. 3 του ν. 4024/11.
- Υποβολή δήλωσης προτίμησης στο ΑΣΕΠ από τους υπαλλήλους που τελούν σε
διαθεσιμότητα και έλεγχος των στοιχείων τους από τους φορείς προέλευσης.
- Έκδοση πίνακα βαθμολογίας, κατάταξης και διάθεσης από το ΑΣΕΠ.
- Εκδοση απόφασης για τη μετάταξη των υπαλλήλων από τον υπουργό Διοικητικής
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, μετά από γνωμοδότηση του
τριμελούς Συμβουλίου.
Η σειρά προτίμησης του προς μετάταξη υπαλλήλου καθορίζεται από την αίτησης - υπεύθυνης δήλωσης προς τον ΑΣΕΠ. Μαζί με την αίτηση ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει δικαιολογητικά όπως τίτλοι σπουδών, αποδεικτικό γλωσσομάθειας και πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
Σε περίπτωση ισοβαθμίας στη συνολική βαθμολογία, στην κατάταξη προηγείται
κατά σειρά: α) ο υπάλληλος που έχει περισσότερα ανήλικα τέκνα, β) η υπάλληλος σε κατάσταση εγκυμοσύνης, γ) ο μεγαλύτερος στην ηλικία υπάλληλος με βάση την ημερομηνία γέννησής του, δ) ο υπάλληλος που συγκεντρώνει τις περισσότερες μονάδες στο κριτήριο του χρόνου προϋπηρεσίας και ε) ο υπάλληλος με τη μικρότερη
χιλιομετρική απόσταση της θέσης που κατείχε, πριν τεθεί σε διαθεσιμότητα, προς
τη θέση στην οποία πρόκειται να τοποθετηθεί.
Ειδική ρύθμιση γίνεται για τη μετακίνηση του προσωπικού που έχει τεθεί σε διαθεσιμότητα, λόγω κατάργησης της θέσης του, με την οποία λαμβάνεται πρόνοια για την άμεση εργασιακή του αποκατάσταση.
Σύμφωνα με το υπουργείο, με το νόμο αυτό κατοχυρώνεται η κινητικότητα των δημοσίων υπαλλήλων ως πάγια και διαρκής διαδικασία, με στόχο την ορθολογική κατανομή του προσωπικού και τη βέλτιστη αξιοποίησή του, με πρωταρχικό κριτήριο το συμφέρον της δημόσιας υπηρεσίας.
naftemporiki.gr

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΕΘΑ/ΓΕΣ Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Η φωτογραφία μου
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, MAKEDONIA, Greece
ο "Σύλλογος Μονίμων Δημοσίων Υπαλλήλων ΥΕΘΑ Μακεδονίας", είναι καταστατικά ενταγμένος στην Πανελλήνια Ομοσπονδια Εργαζομένων στην Αμυνα (ΠΟΕ-ΥΕΘΑ) και μέλος στο Νομαρχιακό τμήμα της ΑΔΕΔΥ στην πόλη μας (ΕΔΟθ/ΝΤ ΑΔΕΔΥ) Επικοινωνία,νέα,ειδήσεις στο: dimosofia@gmail.com

Αρχειοθήκη ιστολογίου