Έγγραφο Δντριας Πολιτικού Προσωπικού ΓΕΑ


ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ  ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
(ΕΝΕΡΓΑ ΠΑ)
ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ 9,  105 51 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ-FAX  210 5225517-6983514800

ΠΡΟΣ : Υπουργό Εθνικής Άμυνας
             κ. Παναγιωτόπουλο Πάνο

ΚΟΙΝ : ΕΔΤ-Α/ΓΕΑ-Υ/ΓΕΑ-  ΔΝΤΗΣ Β΄ ΚΛ/ΓΕΑ –
            ΔΝΤΡΙΑ Β5/ΓΕΑ- ΑΔΕΔΥ-ΠΟΕ/ΥΕΘΑ-
            Υπευθύνους Τομέων Συνδικαλιστικού :
            ΝΔ- ΣΥΡΙΖΑ-ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ – ΚΚΕ-
           ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣΑΠ 1680
Αθήνα 22-10-2012


ΘΕΜΑ : Έγγραφο Δντριας Πολιτικού Προσωπικού ΓΕΑ

ΣΧΕΤ : α. Φ.944/ΑΔ.585767/Σ.2011/2-10-12/ΓΕΑ/Β5/7
             β. Φ.016/ΑΔ.16544/Σ.273/4-10-12/Α/ΓΕΑ

Κύριε Υπουργέ,
          Η κατάσταση που βρίσκεται η χώρα, η κοινωνία και συνακόλουθα οι εργαζόμενοι του ΥΠΕΘΑ απαιτεί νηφαλιότητα στη λήψη αποφάσεων, συνεργασία  και  συστράτευση  όλων των δυνάμεων.   Κυρίως όμως απαιτεί εφαρμογή πολιτικών που δεν θα προάγουν φαινόμενα αναξιοκρατίας, πελατειακού κομματισμού και  μεροληψίας. Δηλαδή, φαινόμενα που υπονομεύουν ακόμα περισσότερο την ήδη κλονισμένη αξιοπιστία της πολιτικής, του πολιτικού κόσμου, της δράσης της Δημόσιας Διοίκησης αλλά και του σώματος των δημοσίων υπαλλήλων, πρωτίστως όμως των κρατικών λειτουργιών που αυτοί υπηρετούν. 

          Σε αυτή την κατεύθυνση όμως δεν οδηγούν οι ενέργειες της Δντριας Πολιτικού Προσωπικού του ΓΕΑ, κυρίας  Ανέστη Βασιλικής όπως φαίνεται στο προκλητικό έγγραφο (α΄ σχετικό) που έστειλε στους Συλλόγους - Σωματεία της Πολεμικής Αεροπορίας. 
          Στο έγγραφό  της η Δντρια :
          “αντιποιείται¨ το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας καθόσον το έγγραφό της έχει ως φορέα έκδοσης το ΓΕΑ. Γεγονός που αποδεικνύεται από το έγγραφο του κ Α/ΓΕΑ (β' σχετικό) με το οποίο ενημερώνει τα Σωματεία ότι το επίμαχο έγγραφο “δεν αποτελεί προϊόν επιτελικής συνεργασίας και τα διαλαμβανόμενα σε αυτό δεν απηχούν τις απόψεις του ΓΕΑ”.
           απειλεί με πειθαρχικό και ποινικό έλεγχο τα σωματεία και τους εργαζόμενους που τολμούν να καταγγείλουν “διάφορες διοικητικές πράξεις”, αποσιωπώντας ότι οι καταγγελίες αφορούν στην καταστρατήγηση του νόμου τόσο για την σύνθεση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, όσο και του νόμου για την επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων.  Ειδικότερα,  στη μη τήρηση του πίνακα μορίων, στην αναίτια μετακίνηση συναδέλφων, σε τοποθετήσεις που εξοντώνουν οικονομικά και ψυχολογικά συναδέλφους και τις οικογένειες τους, στη συνέχιση της πολιτικής της αναξιοκρατίας, της μεροληψίας, του κομματισμού.
          Παραπληροφορεί σκοπίμως, καθώς γνωρίζει πλήρως, ότι τα στοιχεία των καταγγελιών μας δεν στερούνται “αληθοφάνειας”. Διότι είναι αληθές, ότι συνάδελφοι με μεγαλύτερο αριθμό μορίων τοποθετούνται σε αυτοτελή γραφεία τα οποία έχουν καταργηθεί με τον ν. 4024/10, ότι τοποθετούνται συνάδελφοι χωρίς να λαμβάνονται υπόψη κοινωνικά κριτήρια (οικογενειακοί λόγοι, υγείας, τόπος κατοικίας κλπ.) σε αυτοτελή γραφεία χωρίς επίδομα, ότι στο όνομα της δήθεν ανανέωσης μετακινούνται τμηματάρχες αγνοώντας τα προσόντα, την συσσωρευμένη εμπειρία και γνώση τους αλλά και τα υπηρεσιακά προβλήματα που δημιουργούνται.
          Συκοφαντεί την δράση των Σωματείων και των εργαζομένων ως ιδιοτελή, πολιτικά υποκινούμενη και υποκριτική, κρίνοντας ως “λυσσώδη αντίδραση συνδικαλιστικών συντεχνιών, συνέχιση προκλητικών προνομίων και βολής” την  αντίδραση στην ανωτέρω κατάσταση. Και τούτο εσκεμμένα, διότι καλώς γνωρίζει   ότι οι καταγγελίες αφορούν απλούς συναδέλφους και όχι συνδικαλιστές. 
          Αμφισβητεί πρωτοφανώς και αναρμοδίως τη δημοκρατική, έγκυρη και άμεση λειτουργία του συνδικαλιστικού κινήματος και των οργάνων του, καθώς θέτει θέμα δικαιοδοσίας των Διοικητικών Συμβουλίων για αποφάσεις που αφορούν στα μέλη τους. 
          Κύριε Υπουργέ,
          Όλα τα παραπάνω εφαρμόζονται υποκριτικά στο όνομα της “διόρθωσης κακώς κειμένων του παρελθόντος”, που πράγματι υπήρξαν και έχουμε καταδικάσει με όλους τους τρόπους, αναλαμβάνοντας το μερίδιο ευθύνης που μας αναλογεί. Ωστόσο αυτά δεν διορθώνονται με εφαρμογή των νόμων a la carte ή με επίφαση νομιμότητας αλλά με συνολική και πιστή εφαρμογή των νόμων και των διαταγών, στην ισχύ των οποίων  άπαντες υπαγόμαστε.  Διοίκηση, Εργαζόμενοι, Συνδικαλιστές. 
          Κύριε Υπουργέ,
          Είναι προφανές ότι στο εν λόγω έγγραφο γίνεται ευθεία παρέμβαση στη συνδικαλιστική  δράση, εμπεριέχονται απειλές, παραπληροφόρηση, κρίσεις που δεν συνάδουν σε υπηρεσιακό παράγοντα αλλά περισσότερο σε κομματικό ή παραταξιακό στέλεχος.
          Αν πράγματι οι ενέργειες της Διοίκησης, την εργολαβική υπεράσπιση των οποίων έχει αυτοβούλως αναλάβει η κ. Ανέστη Β. με το προκλητικό έγγραφό της, είναι στα πλαίσια των νόμων, αντί της εκτόξευσης απειλών και τρομοκρατίας, της απόκρυψης της ουσίας των καταγγελιών μας, της παραπληροφόρησης και της συκοφαντίας του συνδικαλιστικού κινήματος και των διαμαρτυρόμενων εργαζόμενων προκαλούμε για την εφαρμογή οποιονδήποτε μέτρων. 
          Σήμερα, ακόμη πιο αποφασιστικά εμμένουμε στις καταγγελίες που έχουμε διατυπώσει, στο περιεχόμενο των οποίων όφειλε να απαντήσει και όχι στα ανυπόστατα που αναφέρει στο έγγραφό της. Και τούτο γιατί υπερασπιζόμαστε την αλήθεια, το δίκαιο των συναδέλφων, τη νομιμότητα.
                   Η δε ανάκληση του δημοσίου εγγράφου που έγινε με νεότερο, όχι μόνο δεν αναιρεί τα προαναφερόμενα, αλλά απαξιώνει ακόμα περισσότερο την εικόνα της Διοίκησης που η Δντρια του ΓΕΑ/Β5 δήθεν υπηρετεί.   
          Μετά τα παραπάνω ζητούμε
          A.  Tη διενέργεια πειθαρχικού ελέγχου της Διευθύντριας Β5 Ανέστη Βασιλικής και όσων άλλων εμπλέκονται στην έκδοση αυτής της επιστολής διότι παραβιάζουν:
1.       Τις διατάξεις του  άρθρου   23 παρ.1  του Συντάγματος.
2.       Τις διατάξεις των Δ.Σ.Ε.    87/1948 που κυρώθηκε στη χώρα μας με το ΝΔ 4204/61  και  98 /1949 που κυρώθηκε   με το ΝΔ 205/61 
3.       Τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 14  του Ν. 1264/1982 
4.       Την  ποινικού περιεχομένου διάταξη του άρθρου 23 του Ν. 1264/1982 
5.       Τις διατάξεις των παρ. 1 α, β, γ του άρθρου 107 του Yπαλληλικού Κώδικα.

Β. Τη μετακίνηση της κ Ανέστη Β. από τη θέση της Δντριας Πολιτικού Προσωπικού  και όλων όσων εμπλέκονται,  διότι η συμπεριφορά και οι ενέργειές τους δεν συνάδουν στη θέση ευθύνης που κατέχουν, καθώς δεν πληρούν πλέον τα κριτήρια αντικειμενικότητας, αμεροληψίας, πνεύματος  καλής πίστης και χρηστής διοίκησης που  απαιτούνται για την κάλυψή τους.

Για το ΔΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ


ΔΗΜ. ΓΛΕΖΟΣ
Η Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


ΛΕΝΑ ΓΚΟΛΦΗ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΕΘΑ/ΓΕΣ Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Η φωτογραφία μου
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, MAKEDONIA, Greece
ο "Σύλλογος Μονίμων Δημοσίων Υπαλλήλων ΥΕΘΑ Μακεδονίας", είναι καταστατικά ενταγμένος στην Πανελλήνια Ομοσπονδια Εργαζομένων στην Αμυνα (ΠΟΕ-ΥΕΘΑ) και μέλος στο Νομαρχιακό τμήμα της ΑΔΕΔΥ στην πόλη μας (ΕΔΟθ/ΝΤ ΑΔΕΔΥ) Επικοινωνία,νέα,ειδήσεις στο: dimosofia@gmail.com

Αρχειοθήκη ιστολογίου