Τοποθετήσεις Προϊσταμένων Οργανικών Μονάδων ΠΑ


ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ  ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
(ΕΝΕΡΓΑ ΠΑ)
ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ 9,  105 51 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ-FAX  210 5225517-6983514800


ΠΡΟΣ : ΕΙΔΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΥΠΕΘΑ                                    ΑΠ 1677               
                κ. Οικονόμου Αντώνη                                                Αθήνα  6/8/2012

ΚΟΙΝ : ΥΕΘΑ κ.Παναγιωτόπουλο Πάνο
             ΥΦΕΘΑ κ.Καράμπελα Παν.
             ΥΦΕΘΑ κ.Ελευσινιώτη Δημ.
 Α/ΓΕΑ Απχο Τσαντηράκη  Αντ.
 ΠΟΕ/ΥΕΘΑ-ΑΔΕΔΥ
            ΝΔ (υπόψη Τομέα Συνδικαλιστικού)
Υπευθύνους Τομέων Άμυνας και
Διοικητικής Μεταρρύθμισης Κομμάτων:
 ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ-ΣΥΡΙΖΑ –
             ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ- ΚΚΕ           


ΘΕΜΑ: Τοποθετήσεις Προϊσταμένων Οργανικών Μονάδων ΠΑ


            Κύριε Ειδικέ Γραμματέα,

            1.         Ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες γνωμοδότησης του Υπηρεσιακού Συμβουλίου ΓΕΑ για την τοποθέτηση προϊσταμένων οργανικών μονάδων τμημάτων και αυτοτελών γραφείων.
                Δεδομένου ότι αρμόδιο όργανο για την έκδοση απόφασης τοποθέτησης των προϊσταμένων είστε Εσείς ως Ειδικός Γραμματέας, Σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα :
            Σύμφωνα με τον νόμο 3839/10 καθιερώνονται αντικειμενικά κριτήρια επιλογής προϊσταμένων τα οποία μοριοδοτούνται αντίστοιχα.

          Με βάση τα μόρια που συγκεντρώνει ο κάθε υποψήφιος συντάσσεται πίνακας ανά κλάδο, ειδικότητα και νομό κατά φθίνουσα σειρά μορίων.
Από τον πίνακα αυτό και με βάση των αριθμό των μορίων τους επιλέγονται οι προϊστάμενοι των οργανικών μονάδων που προβλέπονται ανά κατηγορία κλάδο και ειδικότητα στους Οργανισμούς Πολιτικού Προσωπικού ΓΕΑ και ΕΜΥ (ΠΔ  290/02 & 161/97).
Με την εφαρμογή αυτής της διαδικασίας περιορίζονται οι δυνατότητες της ελεύθερης και ανέλεγκτης επιλογής, “οι οποίες προάγουν φαινόμενα αναξιοκρατίας, πελατειακού κομματισμού, μεροληψίας και υπονομεύουν ακόμη περισσότερο την ήδη κλονισμένη αξιοπιστία της δράσης της διοίκησης αλλά και του σώματος των δημοσίων υπαλλήλων, πρωτίστως όμως την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα των κρατικών λειτουργιών που αυτοί υπηρετούν” όπως αναφέρεται και στην αιτιολογική έκθεση του νόμου.
            2.         Έχει περιέλθει σε γνώση μας ότι τα Υπηρεσιακά Συμβούλια του ΓΕΣ και του ΓΕΝ εφάρμοσαν πλήρως τον νόμο και γνωμοδότησαν για την επιλογή και τοποθέτησαν   προϊσταμένους στα τμήματα, σύμφωνα με τον αριθμό των μορίων τους, τηρώντας την σειρά του πίνακα. Ωστόσο αυτό δεν συνέβη στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο του ΓΕΑ, όπως πληροφορηθήκαμε από συναδέλφους, κυρίως στους Διοικητικούς κλάδους ΠΕ,ΤΕ, ΔΕ  κατηγορίας. Και τούτο διότι :
                        α. Υποψήφιοι με μεγαλύτερο αριθμό μορίων δεν τοποθετούνται  σύμφωνα με τα μόριά τους σε θέσεις τμημάτων, αλλά σε θέσεις αυτοτελών γραφείων, οργανικές μονάδες που σύμφωνα με τον νόμο 4024/11  δεν υφίστανται (θέση που έλαβε με σχετική γνωμοδότηση του το Υπηρεσιακό Συμβούλιο του ΓΕΣ και γι αυτό  δεν κάλυψε τα αυτοτελή του γραφεία).  Για παράδειγμα,  σε συνολικό αριθμό 68 τμημάτων ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ Διοικητικών  στο Λεκανοπέδιο, καταστρατηγώντας τον πίνακα μοριοδότησης, τοποθετείται σε τμήμα ο  123ος κατά σειρά μορίων υποψήφιος και δεν τοποθετείται ο κατά σειρά 59ος τον οποίο το Υπηρεσιακό Συμβούλιο τοποθετεί σε αυτοτελές γραφείο.
                        β . Με την   προαναφερόμενη πρακτική και σε συνδυασμό με τη κάλυψη των θέσεων προϊσταμένων αυτοτελών  γραφείων τα οποία δεν υφίστανται ως οργανικές μονάδες,  εξαντλείται ο πίνακας των υπαλλήλων που έχουν επιλεγεί.  ‘Έτσι προκύπτουν  «τεχνητά»  κενές θέσεις προϊσταμένων τμημάτων, οι οποίες δεν θα προέκυπταν εάν εφαρμοζόταν η προτεραιότητα των μορίων όπως έχουν αποτυπωθεί στον συγκεκριμένο πίνακα. Θέσεις οι οποίες είναι εύλογο ότι θα καλυφθούν με άλλες διαδικασίες (μετακινήσεις, αναθέσεις καθηκόντων με Ημερήσιες Διαταγές) προκειμένου να τοποθετηθούν «ημέτεροι» που δεν συμπεριλαμβάνονταν στον  πίνακα μορίων ή άλλοι που δεν είχαν υποβάλλει αίτηση στον κατάλληλο χρόνο.  
3.         Επιπρόσθετα πρέπει να σας γνωρίσουμε ότι χωρίς λόγο, μετακινούνται προϊστάμενοι που επιλέγονται από ένα τμήμα που υπηρετούν σήμερα  σε ένα άλλο και μάλιστα πολλές φορές με διαφορετικό αντικείμενο, δημιουργώντας έτσι εύλογα προβλήματα στην  αποτελεσματικότητα και παραγωγικότητα των υπαλλήλων και στην μέχρι σήμερα εύρυθμη λειτουργία της υπηρεσίας.
            4.         Από τα προαναφερόμενα είναι φανερό ότι οι ενέργειες του Υπηρεσιακού Συμβουλίου  του ΓΕΑ δημιουργούν ποικίλα προβλήματα. Καταστρατηγούν τον πίνακα μορίων, αντιβαίνουν τόσο στο πνεύμα όσο και στο γράμμα του νόμου και αν υλοποιηθούν είναι απολύτως ευάλωτες σε δικαστικές προσφυγές, γιατί προάγουν τα φαινόμενα της αναξιοκρατίας, του πελατειακού κομματισμού και της μεροληψίας ενώ ταυτόχρονα  δημιουργούν προβλήματα στην αποτελεσματικότατα, παραγωγικότητα και εν τέλει στην εύρυθμη λειτουργία της υπηρεσίας.
5.         Μετά τα παραπάνω ζητούμε να αναπέμψετε την γνωμοδότηση του  Υπηρεσιακού Συμβουλίου του ΓΕΑ,  προκειμένου με τη νέα γνωμοδότηση  να εφαρμοστεί το πνεύμα και το γράμμα του νόμου,  η αξιοκρατία, η διαφάνεια, η δικαιοσύνη και να καταδικαστεί κάθε μικρο-κομματική, μικρο-παραταξιακή, μικρο-συνδικαλιστική,  ή ρεβανσιστική σκοπιμότητα.
 
Για το ΔΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΗΜ. ΓΛΕΖΟΣ
Η Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΛΕΝΑ ΓΚΟΛΦΗ


             
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΕΘΑ/ΓΕΣ Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Η φωτογραφία μου
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, MAKEDONIA, Greece
ο "Σύλλογος Μονίμων Δημοσίων Υπαλλήλων ΥΕΘΑ Μακεδονίας", είναι καταστατικά ενταγμένος στην Πανελλήνια Ομοσπονδια Εργαζομένων στην Αμυνα (ΠΟΕ-ΥΕΘΑ) και μέλος στο Νομαρχιακό τμήμα της ΑΔΕΔΥ στην πόλη μας (ΕΔΟθ/ΝΤ ΑΔΕΔΥ) Επικοινωνία,νέα,ειδήσεις στο: dimosofia@gmail.com

Αρχειοθήκη ιστολογίου