Με δύο πρόσωπα η τρόικα


Με «καρότο και μαστίγιο» για τους όρους του μνημονίου αναμένε­ται στην Αθήνα η τρόικα... Σύμφωνα με πληροφορίες, οι τροϊκανοί πρόκειται να αφήσουν μισάνοιχτο παράθυρο για ηπιότερες αλλαγές στα εργασιακά και για σταδι­ακές και στοχευόμενες φορολογικές ελαφρύνσεις, αλλά θα είναι σκληροί και ανυποχώρητοι στη μείωση του προσωπικού στο Δημόσιο, ακόμα και με απολύσεις, και στις περαιτέρω περικοπές στα κονδύλια του Δημοσίου, με όχημα τα ειδικά μισθολόγια και τις κοινωνικές παροχές. 
Άλλωστε, η ύφεση της ελληνικής οικονομίας είναι πολύ βαθύτερη, πολ­λές από τις συνταγές έχουν ήδη αποτύχει και οι αυτοδύναμες ελληνικές κυβερνήσεις αποτελούν πλέον... σενάριο επιστημονικής φαντασίας.

Η επίσπευση του προγράμματος των αποκρατικοποιήσεων, το κλείσιμο οργανισμών και φορέων του Δημοσίου, ο εξορθολογισμός μισθών και επιδομάτων σε ΔΕΚΟ και ειδικά μισθολόγια, η μείωση των υπαλλήλων του Δημοσίου, η περικοπή συντάξεων προβλη­ματικών ταμείων και το πραγματικό άνοιγμα των κλειστών επαγγελμάτων μπαίνουν ξανά στο τραπέζι των κυβερνητι­κών υποχρεώσεων που άφησε πίσω της η τρόικα φεύγοντας πριν από σχεδόν δύο μήνες. 
Στόχος 3,5 δισ. 
Περισσότερο πιεστικές δράσεις από την πλευρά της τρόικας προ­βάλλουν ο εξορθολογισμός των δαπανών υγείας και η αποτελεσματικότε­ρη αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής με στόχο την εξεύρεση τουλάχιστον 3 δισ. ευρώ φέτος, προκειμένου να αντισταθμιστεί εν μέρει το κόστος από τη μετάθεση του χρόνου δημοσιονομικής προσαρμογής κατά δύο έτη. Αν και το αίτημα της επιμήκυνσης θεωρείται πλέον ώριμο προς αποδοχή, οι Βρυ­ξέλλες δεν προτίθενται να δώσουν το οριστικό Ο.Κ., πριν ολοκληρωθεί η έκθεση της τρόικας για την πορεία της ελληνικής οικονομίας. Το Eurogroup κατέστησε σαφές ότι αποστολή της τρόικας είναι να αποτιμήσει «τι έγινε, τι δεν έγινε και τι πρέπει να γίνει» σε σχέση με τις υποχρεώσεις της Ελλάδας. 
Η τρόικα είχε αποχωρήσει ιδιαίτερα νευριασμένη εξαιτίας των καθυστερήσεων σε κορυφαίες μνημονιακές υποχρεώσεις, όπως η μείωση του Δημοσίου, οι αποκρατικοποιήσεις και κυρίως η μη είσπραξη εσόδων από φόρους που επιβάλλονται. Ειδικά για τα φορολογικά θέματα, συνεχίζει να υπάρχει εκνευρισμός, εξαιτίας της σημαντικής καθυστέρησης της αναδι­άρθρωσης των ελεγκτικών υπηρεσιών, της μη τακτοποίησης των ληξιπρό­θεσμων οφειλών και της αδυναμίας τιθάσευσης της φοροδιαφυγής με έμ­φαση σε ειδικές κατηγορίες φορολογουμένων. Οι δράσεις αυτές κρίνονται από τους δανειστές μας ιδιαίτερα σημαντικές, μετά μάλιστα και τις δημοσι­ονομικές αποκλίσεις με τις οποίες φαίνεται να κλείνει ο φετινός προϋπολο­γισμός, τη βαθύτερη ύφεση και το δημοσιονομικό κενό που προκαλείται. 
Οι νέες εκτιμήσεις πάντως κάνουν λόγο για ύφεση το 2012 πάνω από 6%, ενώ θεωρείται πλέον βέβαιο ότι και το 2013 θα αποδειχθεί υφεσιακό έτος και στα τέσσερα τρίμηνα. Η υστέρηση θα πρέπει να αντιμετωπι­σθεί μέσω εσόδων από τη φοροδιαφυγή και τη λήψη πρόσθετων μέτρων. 
Για να κλείσει με έλλειμμα 7% του ΑΕΠ ο τρέχων προϋπολο­γισμός θα έπρεπε μέχρι το τέλος του έτους να εισπραχθούν περί τα 33 δισ. ευρώ, τα οποία επιμερίζονται σε 4,7 δισ. ευρώ ανά μήνα, τη στιγμή που η μέση μηνιαία είσπραξη στο πεντά­μηνο προσεγγίζει τα 3,6 δισ. ευρώ. Η δε ύφεση αναμένεται πο­λύ πάνω από το 4,8% που είχε αναθεωρηθεί και δεν αποκλείεται να ξεπεράσει ακόμη και το 6%, εκτινάσσοντας το έλλειμμα ακόμη και πάνω από το 8,5% του ΑΕΠ. Είναι χαρακτηρι­στικό ότι το έλλειμμα του κρατικού προϋπολογισμού στο πεντάμη­νο του έτους μπορεί να περιορίστηκε λόγω θυσίας του ΠΔΕ και του παγώματος των οφειλών του Δημοσίου στα 10,882 δισ. ευρώ (ένα­ντι στόχου πενταμήνου 12,896 δισ. ευρώ), πλην όμως προσεγγίζει απειλητικά και ταχύτατα τον στόχο του δωδεκαμήνου 14,1 δισ. ευρώ. 
Η υστέρηση αυτή σε συνδυασμό με τις καθυστερήσεις στην εκταμίευ­ση των δόσεων του δανείου προκαλεί δυσκολίες στην εξυπηρέτηση των ταμειακών αναγκών του κράτους, με τα διαθέσιμα μόλις και μετά βίας να επαρκούν έως τις 20 Ιουλίου.
το ποντίκι

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΕΘΑ/ΓΕΣ Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Η φωτογραφία μου
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, MAKEDONIA, Greece
ο "Σύλλογος Μονίμων Δημοσίων Υπαλλήλων ΥΕΘΑ Μακεδονίας", είναι καταστατικά ενταγμένος στην Πανελλήνια Ομοσπονδια Εργαζομένων στην Αμυνα (ΠΟΕ-ΥΕΘΑ) και μέλος στο Νομαρχιακό τμήμα της ΑΔΕΔΥ στην πόλη μας (ΕΔΟθ/ΝΤ ΑΔΕΔΥ) Επικοινωνία,νέα,ειδήσεις στο: dimosofia@gmail.com

Αρχειοθήκη ιστολογίου